You are here

Angajamente

Susţinem cele 10 principii ale UN Global Compact:

1.    Companiile trebuie să susţină şi să respecte protecţia drepturilor omului proclamate la scară internaţională; şi
2.    Trebuie să se asigure că nu sunt complice la abuzurile îndreptate împotriva drepturilor omului.
3.    Companiile trebuie să respecte libertatea de asociere şi recunoaşterea efectivă a dreptului la negocieri colective;
4.    Eliminarea oricăror forme de muncă forţată şi obligatorie;
5.    Abolirea efectivă a muncii copiilor; şi global_compact.jpg : 15 kB
6.    Eliminarea discriminării în ceea ce priveşte angajarea şi ocupaţia.
7.    Companiile trebuie să susţină o abordare preventivă a abordărilor de mediu;
8.    Asumarea de iniţiative pentru promovarea unei mai mari responsabilităţi faţă de mediu; şi
9.    Încurajarea dezvoltării şi a diseminării de tehnologii ecologice.
10.  Companiile trebuie să combată corupţia în toate formele sale, inclusiv şantajul şi mita.