You are here

Sectoare de afaceri

Konecranes dispune de două sectoare de afaceri în structura sa organizaţională: Service şi Echipamente.

Service
 

Echipamente
 

Prin reţeaua sa globală de service, Konecranes oferă servicii de întreţinere specializată şi de modernizare pentru toate tipurile de macarale industriale, echipamente de ridicare şi maşini-unelte. Konecranes deţine 626 de locaţii în 48 de ţări.

 

Sectorul de Echipamente de la Konecranes oferă componente, macarale şi soluţii pentru manipularea materialelor pentru o gamă variată de domenii industriale, inclusiv industriile de proces, sectorul nuclear, industrii în care se manipulează sarcini grele, porturi, terminale intermodale, şantiere navale şi terminale pentru materiale vrac. Produsele sunt comercializate printr-un portofoliu multi-marcă, în care sunt incluse marca corporativă Konecranes şi mărcile de forţă STAHL CraneSystems, SWF, Verlinde, R&M şi Sanma Hoists & Cranes.

Produse
Activităţile extinse de service de la Konecranes acoperă următoarele produse: inspecţii, programe de întreţinere preventivă, reparaţii şi îmbunătăţiri, service la comandă, piese de schimb, modernizări şi servicii speciale precum service operaţional şi consultaţii. 
Serviciile la distanţă TRUCONNECT® reprezintă cea mai recentă inovaţie în activitatea de service Konecranes şi acoperă domenii de la raportarea periodică a datelor la diagnosticare în timp real, asistenţă tehnică şi monitorizarea producţiei.

Products
Macarale industriale, inclusiv macarale pentru regim standard de lucru, macarale pentru regim dificil de lucru şi sisteme de ridicare pentru puncte de lucru, precum sisteme de macarale uşoare şi manipulatoare de sarcini; componente, inclusiv electropalane cu cablu de oţel, seturi pentru macarale, electropalane cu lanţ, palane manuale şi accesorii; macarale nucleare; macarale portuare; descărcătoare de materiale vrac; motostivuitore; şi macarale pentru şantiere navale.

 

Poziţie pe piaţă
Lider clar pe piaţa serviciilor de macarale, cu cea mai extinsă reţea de service de macarale pe plan mondial. De asemenea, grupul este unul dintre cei mai mari furnizori internaţionali de service pentru maşini-unelte.

 

Poziţie pe piaţă
Cel mai mare furnizor mondial de macarale industriale. Lider mondial în domeniul tehnologiei macaralelor protejate la explozii. Lider global în domeniul podurilor rulante electrice pentru industrii de proces şi macarale pod rulant. Un puternic furnizor global de macarale şi motostivuitore pentru manipularea containerelor şi descărcarea de mărfuri ambalate grele şi materiale vrac.
 

Bază de contracte de servicii
Aproape 420.000 de unităţi sunt acoperite de contracte de întreţinere Konecranes, din care aproximativ 25% sunt produse de Konecranes.

Producţie anuală
Zeci de mii de macarale standard, electropalane şi cărucioare cu cablu din oţel, electropalane cu lanţ şi sute de macarale pentru regimuri grele de lucru. Sute de motostivuitore pentru regimuri grele de lucru.