Macarale pentru turnătorii şi oţelării

Funcţiile macaralelor pentru turnătorii şi oţelării

Macaralele pentru turnătorii şi oţelării sunt proiectate pentru o funcţionare eficientă, neîntreruptă şi în siguranţă, în condiţii de utilizare continuă. Designul se conformează cerinţelor standardelor internaţionale.

Din cauza unui nivel de risc mai ridicat, macaralele pentru turnătorii şi oţelării care transportă metal topit au fost proiectate cu funcţii speciale de siguranţă. Mecanismul principal de ridicare include patru mecanisme independente de înfăşurare a cablului, frâne de serviciu duble la arborii primari şi o frână de rezervă care acţionează asupra tamburului de cablu. Traversele de egalizare a cablului sunt prevăzute cu un dispozitiv de amortizare, pentru reducerea vitezei de înclinare a traversei de egalizare în caz de avarie a cablurilor. Un întrerupător superior de urgenţă de sfârşit de cursă este, de asemenea, utilizat la palanul principal. În afara acestui sistem de protecţie la suprasarcină, sistemul de ‘oprire de urgenţă’ derivat de la PLC, suporturile de prindere împotriva deraierii, sistemul de monitorizare la viteză excesivă al palanului şi întrerupătoarele de sfârşit de cursă reprezintă funcţii standard automate ale echipamentului.

Funcţii avansate

Toate echipamentele principale şi anumite funcţii critice dispun de o redundanţă integrată pentru a continua cel puţin funcţionarea în condiţii limitate a macaralei şi pentru a facilita evitarea situaţiilor periculoase.

Funcţiile opţionale avansate de automatizare permit îmbunătăţirea siguranţei, dar determină şi o creştere a productivităţii. Aceste opţiuni sunt controlul balansului sarcinii DynAPilot, sistemul de poziţionare de capăt AutOPilot, sistemele pentru zone protejate AutOPilot şi funcţia de agăţare în cârlig controlată de PLC.

Toate componentele echipamentului mecanic şi electric sunt proiectate pentru a fi accesibile cu uşurinţă pentru reglare, lubrifiere, inspecţie, întreţinere şi reparaţii. Se pune accentul pe înlocuirea rapidă a pieselor defecte sau uzate, nu pe reparaţie.

O fiabilitate şi o disponibilitate îmbunătăţită a macaralelor poate fi obţinută prin măsurare extinsă şi date de diagnosticare în timp real. Versiunea cea mai sofisticată a instrumentului de diagnosticare (opţională) furnizează rapoarte clare pentru analiza utilizării şi a productivităţii macaralei.