You are here

Glosar de macarale

condiţii anormale de operare la frânare, mecanice

condiţii anormale de operare:  condiţii de mediu nefavorabile, dăunătoare sau vătămătoare pentru operarea macaralelor, de exemplu: vapori corozivi, expunere meteo nefavorabilă,  temperaturi extrem de joase sau de ridicate, locaţii de ridicare periculoase, precum şi atmosfere încărcate cu umezeală sau praf.

braţ (pod rulant suspendat): membru orizontal utilizat pentru a permite ridicarea, precum şi coborârea sarcinii la alt punct decât cel aflat sub tamburul palanului sau sub cărucior, este montat pe cărucior.

braţ (macara portal): extensie a căii de rulare a căruciorului, frecvent utilizată pentru obţinerea de spaţiu pentru deplasarea portalului, prin retragere sau ridicare.

autoritate administrativă sau de reglementare: când o jurisdicţie guvernamentală nu este disponibilă, angajatorul sau, când o jurisdicţie guvernamentală este disponibilă, agenţia guvernamentală.

frână: un dispozitiv, altul decât motorul, care utilizează mijloace electrice sau de fricţiune pentru a întârzia sau a opri mişcarea

frânare hidraulică: prin deplasarea unui lichid, această metodă controlează sau reduce viteza.

frânare prin contracuplu: prin inversarea polarităţii tensiunii de linie a motorului sau a secvenţei de faze, pentru a dezvolta un cuplu în direcţia opusă rotaţiei motorului, această metodă controlează viteza.

frână de blocare: utilizată la palane, frână prin frecare care se aplică automat şi împiedică mişcarea când alimentarea frânei este întreruptă.

frână mecanică de sarcină: o frână de frecare automată, cu rolul de a controla sarcinile într-o direcţie de coborâre. Deşi necesită cuplu de la motor pentru coborârea unei sarcini, acest dispozitiv unidirecţional nu adaugă la motor o sarcină suplimentară la ridicarea sarcinii.

frânare dinamică: prin acţionarea motorului ca generator, cu energia dispersată în rezistori, această metodă controlează viteza.

mijloace de frânare : dispozitiv sau metodă care utilizează puterea electrică sau frecarea pentru blocarea sau oprirea mişcării.

frânare cu curenţi Foucault: prin utilizarea unei frâne de sarcină electrice cu inducţie, această metodă reduce sau controlează viteza.

controlul frânării: prin distribuţia energiei în direcţie opusă sau prin îndepărtarea energiei de la corpul aflat în mişcare, această metodă controlează viteza.

desemnat: când reprezentantul angajatorului sau angajatorul atribuie în mod explicit responsabilităţi unei persoane. autorizat: a solicita unei autorităţi de reglementare sau unui autorităţi administrative legal constituite să desemneze o persoană.

palan auxiliar: dispozitiv de rezervă utilizat pentru ridicarea la viteză mare, de regulă cu o sarcină nominală mai redusă decât a palanului principal, în majoritatea cazurilor.

frânare de urgenţă: când alimentarea nu este disponibilă, această metodă este utilizată pentru oprirea unui motor. ca rezultat al acţiunii operatorului sau, în unele cazuri automat, când alimentarea motorului este întreruptă, efortul de frânare intră în funcţiune.

frânare mecanică: metodă care utilizează frecarea pentru controlul sau reducerea vitezei.