You are here

frânare, macara pneumatică, portal în consolă

frânare pneumatică: prin utilizarea gazului comprimat, această metodă controlează sau reduce viteza.

cadru în consolă: utilizat pentru susţinerea troliului unei macarale de perete, este considerat membru structural.

cabină normală: utilizat pentru controlul unei macarale cu acţionare din cabină, acesta este compartimentul operatorului.

panou de control: un ansamblu de componente, de ex, statice, magnetice,  pneumatice, hidraulice şi de altă natură, care controlează fluxul de putere la sau de la un motor sau alt echipament, ca răspuns la semnalele unei staţii de butoane, comutator master, program automat, comandă de la distanţă sau alt dispozitiv similar.

frână de serviciu: în timpul funcţionării normale, această metodă decelerează mişcarea macaralei.

macara acţionată din cabină: aceste macarale utilizează controlerele situate într-o cabină, controlată de un operator de macara, pentru a controla mişcările macaralei

cabină: utilizată pentru controlul unei macarale, acesta este compartimentul operatorului

controler manual: controler ale cărui funcţii de bază sunt efectuate de dispozitive acţionate manual.

pod: componentă a macaralei formată din legături de capăt, grinzi, culoare, una sau mai multe grinzi, precum şi piesa care se utilizează pentru transportul căruciorului sau, în unele cazuri, cărucioarele, cunoscută sub numele de mecanism de acţionare.

cabină schelet: deseori utilizată pentru acţionarea normală de la cabină a unei macarale acţionate de la sol sau de la distanţă, acesta este compartimentul operatorului.

bară de protecţie: când un cărucior sau o macara în mişcare ajunge la capătul cursei permise sau când două cărucioare sau macarale în mişcare intră în contact, acest dispozitiv este utilizat pentru atenuarea impactului. Acesta este deseori montat pe cărucior, opritorul căii de rulare sau punte.

spaţiu liber: distanţa dintre cea mai apropiată obstrucţie la orice parte a macaralei.

colectori de curent: utilizate pentru colectarea curentului de la conductorii podului sau ai căii de rulare, acestea sunt dispozitive de contact.

conductori de punte: situate deseori de-a lungul structurii de pod a unei macarale, aceste dispozitive sunt conductori electrici care transmit semnale de putere şi de comandă la cărucior sau cărucioare.

conductori de cale de rulare (principală): situaţi deseori de-a lungul căii de rulare a unei macarale, aceşti conductori electrici transmit semnale de putere şi de control la macara.

controler: utilizat pentru a regla, într-o manieră predeterminată, puterea livrată direct la aparatul la care este conectat, acesta poate fi un dispozitiv sau un grup de dispozitive.

frânare regenerativă: o metodă prin care energia electrică generată de motor este realimentată în sistemul de alimentare, permiţând astfel controlul sau reducerea vitezei.

controler cu retur cu arc: după deblocare, acest controler va reveni automat la poziţia neutră (oprit).

cursa podului: aceasta se produce atunci când o macara se deplasează paralel cu calea sau de rulare.

macara automată: această macara, o dată pornită, funcţionează prin intermediul unui ciclu sau cicluri presetate.

macara: proiectată pentru coborârea şi ridicarea unei sarcini, precum şi pentru deplasarea unei sarcini pe orizontală, acest utilaj dispune de un mecanism de ridicare, care reprezintă componenta sa esenţială.

macara portal în consolă: O macara semiportal sau portal în care grinzile cu zăbrele sau grinzile podului traversează calea de rulare a macaralei pe una sau pe ambele părţi.