You are here

macara acţionată de la sol - macara semiportal

macara acţionată de la sol: un operator are controlul asupra mişcărilor acestei macarale prin utilizarea unor controlere suspendate faţă de macara, într-o staţie suspendată

macara pentru manipularea materialelor topite: se utilizează pentru turnarea sau transportul materialelor topite, acesta este un tip de pod rulant.

macara portal: podul pentru transportul căruciorului sau cărucioarelor este susţinut rigid pe două sau mai multe picioare care se mişcă pe şine fixe sau pe altă cale de rulare; în rest, este foarte asemănătoare cu podul rulant.

macara cu acţionare manuală: mecanismul de deplasare al acestei macarale este acţionat prin tragerea unui lanţ fără sfârşit sau prin deplasarea manuală a sarcinii sau a cârligului, ori mecanismul de ridicare al macaralei este acţionat în aceeaşi manieră.

macara de exterior: macara (macara portal sau pod rulant) utilizată în mediul exterior şi nu poate fi depozitată într-o zonă protejată la intemperii. Deşi o macara de interior poate fi utilizată periodic în mediul exterior, nu poate fi clasificată ca o macara de exterior.

macara operată motorizat: macara pneumatică, electrică, cu combustie internă sau hidraulică.

macarale pentru întreţinerea reactoarelor: macara  (portal sau pod rulant) care se poate deplasa pe o cale de rulare circulară.

macara comandată de la distanţă: macara al cărei operator utilizează controlere incluse într-o staţie de operare portabilă, care nu este montată pe macara, pentru controlul mişcărilor macaralei

macara operată de la pupitru: O macara al cărei operator utilizează controlere situate pe o platformă sau într-o cabină mobilă sau fixă, separată de macara, ori într-o cameră de comandă, pentru a controla mişcările macaralei

pod rulant: macara cu un pod mobil, cu una sau mai multe grinzi, care susţin un mecanism fix sau mobil şi care se deplasează pe o structură de cale de rulare fixă, suspendată.

macara semiportal: o macara care are un capăt al punţii susţinut de o grindă de capăt care se deplasează pe o cale de rulare sau o şină fixă, celălalt capăt al punţii fiind fixat rigid pe unul sau mai multe picioare care se deplasează pe o cale de rulare sau o şină fixă.