You are here

Macara în aşteptare - Sarcină

macara în aşteptare

load

Fig. 5  Macara de perete

macara în aşteptare: Utilizată  ocazional sau intermitent când este necesar, această macara nu se află, de regulă, în funcţiune

regim normal de funcţionare a macaralei: când regimul de funcţionare al macaralei implică mai puţin de 85% din sarcina nominală şi nu mai mult de zece cicluri de ridicare pe oră (cu excepţia ciclurilor izolate)

persoană desemnată: selectată sau repartizată de către angajator (sau de un reprezentant al angajatorului), această persoană este considerată ca fiind competentă pentru a îndeplini anumite sarcini

egalizator: Când lungimea sau tensionarea unui cablu este inegală, acest dispozitiv asigură compensarea.

mişcare de palan: tip de mişcare utilizat pentru coborârea sau ridicarea sarcinilor.

punct de drift: când motorul nu este acţionat, acest punct de pe un controler manual sau de pe un comutator master pentru mişcarea de deplasare menţine frâna în stare eliberată. Va fi posibilă deplasarea lentă, până la oprire.

locaţii de clasa I: în aceste locaţii pot fi prezenţi vapori sau gaze inflamabile în aer, în cantităţi suficiente pentru a produce amestecuri inflamabile sau explozive

locaţii de clasa a II-a: este prezent praf combustibil, care face ca aceste zone să fie periculoase.

locaţii de clasa a III-a: sunt prezente fibre sau particule aeropurtate, ceea ce face ca aceste suprafeţe să fie periculoase, deşi aceste fibre sau particule aeropurtate nu vor forma o suspensie în aer la niveluri suficiente pentru a produce amestecuri inflamabile

dispozitiv de limitare: acest dispozitiv este operaţional printr-o formă de mişcare sau ca parte a unui palan, pod sau cărucior motorizat, pentru limitarea mişcării

macara de perete: macara cu un cadru în consolă care poate fi prevăzut cu un cărucior şi este menţinut ridicat de coloanele unei clădiri sau de un perete lateral. Acest tip de macara operează pe o cale de rulare montată pe coloane sau pe peretele laterale şi este destinată deplasării.

cârlig prevăzut cu zăvor: acest cârlig dispune de o unealtă mecanică utilizată pentru închiderea gâtului

regim sever de funcţionare a macaralei: când regimul normal sau greu de funcţionare a macaralei se desfăşoară în condiţii de operare anormale

tambur: cablurile se înfăşoară în jurul acestui membru cilindric pentru coborârea sau ridicarea unei sarcini.

legătură de ancorare: Conectând capetele grinzilor podului, acest membru structural conservă secţiunea pătrată a podului.

expus: când există posibilitatea de a contacta, din neatenţie, un obiect periculos din cauza lipsei de izolaţie sau de protecţie a acestuia.

picior de macara: acest membru structural ridică o legătură de ancorare sau o grindă de pod de pe grinda de susţinere.

locaţii periculoase (clasificate): În aceste zone poate exista pericol de incendiu sau de explozie. În funcţie de proprietăţile lichidelor, gazelor sau vaporilor inflamabili, respectiv ale fibrelor combustibile sau ale prafului care poate fi prezent, precum şi de probabilitatea prezenţei unei concentraţii combustibile sau inflamabile, aceste zone sunt împărţite în diferite clase (consultaţi National Electrical Code, ANSI/NFPA 70)

dispozitive de ridicare: magneţi, cupe cu cârlig şi alte dispozitive suplimentare necesare pentru a facilita manipularea unor sarcini; acestea nu se cuplează la cablurile de ridicare. Este necesară luarea în considerare a acestor dispozitive la sarcina nominală.

regim dificil de exploatare a macaralei: când se depăşesc 10 cicluri de ridicare pe oră sau la 85 - 100% din sarcina nominală, ca procedură specificată normală. în cursul exploatării macaralei

palan: aceste dispozitive sunt utilizate pentru coborârea sau ridicarea sarcinilor.

sarcină: greutate suprapusă pe cârlig sau pe blocul de sarcină, în totalitatea sa.