You are here

scripete nefuncţional - bloc superior

scripete nefuncţional (egalizator): acest scripete egalizează tensiunea în partea opusă a cablului; nu este considerat un scripete funcţional din cauza mişcărilor sale reduse.

comutator master cu retur cu arc: când este eliberat, acest comutator master va reveni automat în poziţie dezactivată sau neutră.

grindă de capăt: susţinând grinzile de susţinere ale unui pod rulant, grinzile podului sau legăturile de capăt ale unui pod rulant,  această unitate este compusă din roţi, un cadru, axuri şi rulmenţi.

comutator de oprire de urgenţă: utilizat pentru decuplarea sursei de alimentare fără a fi nevoie de comenzile operaţionale obişnuite, acesta este un comutator cu acţionare manuală.

grinzi de susţinere: conectând capetele inferioare a două sau mai multe picioare ale unui pod rulant pe o cale de rulare, aceşti membri structurali sunt orizontali.

deschidere: măsurate între centre, aceasta este distanţa pe orizontală între şinele căii de rulare.

cărucior: susţinând blocul de sarcină, această unitate se deplasează pe şinele podului.

ar trebui: când se utilizează această expresie, regula dată constituie o recomandare, respectarea acesteia fiind dependentă de conjunctura de moment.

comutator principal (deconectare macara): sursa principală de alimentare este controlată de acest comutator al macaralei, de la conductorii căii de rulare.

tracţiune laterală: când cablurile palanului nu sunt operate pe verticală, această parte a palanului acţionează pe orizontală.

cursa căruciorului: deplasarea căruciorului

comutator (supapă): acest dispozitiv se utilizează pentru întreruperea, schimbarea sau stabilirea conexiunilor într-un circuit hidraulic, pneumatic sau electric.

comutator de deconectare a căii de rulare: în mod normal la nivelul solului, acest comutator controlează sursa principală de alimentare a conductorilor pistei de rulare.

întrerupător de sfârşit de cursă: acţionat prin mişcarea unei părţi dintr-un echipament sau maşină motorizată, acest dispozitiv se utilizează pentru deconectarea sau modificarea circuitului hidraulic, pneumatic sau electric conectat cu echipamentul sau maşina.

nesupravegheat: dispozitivele de control operaţional nu beneficiază de serviciile operatorului macaralei în această stare. Totuşi, dacă dispozitivele de comandă utilizate pentru operare se află în raza vizuală a operatorului, în cazul unei macarale acţionate de la sol şi la o distanţă egală cu deschiderea macaralei, macaraua trebuie privită ca fiind supravegheată.

scripete în mişcare: când blocul de sarcină este coborât sau ridicat, acest scripete se roteşte.

linie oblică (/): acest simbol indică faptul că două cuvinte trebuie luate în considerate individual sau împreună şi simbolizează expresia “şi/sau”.

opritor: utilizat pentru limitarea cursei unui pod de macara sau al unui cărucior, de regulă acest dispozitiv nu dispune de capacitatea de absorbţie a energiei şi este, de obicei, montat pe o structură fixă.

comutator master: funcţionarea releelor, a contactoarelor sau a altor dispozitive acţionate de la distanţă este controlată de acest comutator.

bloc superior: printr-un sistem de cadru, rulmenţi, scripeţi şi ştifturi,  acest bloc fix, amplasat pe un cărucior, îşi susţine sarcina proprie şi pe cea a blocului de sarcină.