You are here

AX FIX DINAMIC

AX FIX - Un arbore care este fixat în grinda de capăt şi în jurul căruia se învârte roata.

AX ROTATIV - Un arbore care este fixat în roată şi care se roteşte în rulmenţi fixaţi în grinda de capăt.

DURATĂ DE VIAŢĂ RULMENT - durata de viaţă B-10 a unui rulment antifricţiune este durata minimă de viaţă aşteptată, în ore, a 90% dintr-un grup de rulmenţi care operează la o anumită viteză şi încărcare.

RULMENT CU LUBRIFIERE PERMANENTĂ - Un rulment antifricţiune prevăzut cu etanşări şi o unsoare de mare stabilitate, rezistentă la oxidare, care permite funcţionarea fără reungere a rulmentului pe o durată nu mai mică decât durata de viaţă B-10 specificată.

SARCINĂ BLOC - Ansamblul format din cârlig, pivot, rulmenţi, scripeţi, ştifturi şi cadru suspendat de cablurile palanului. Într-un bloc de tip "scurt", cârligul şi scripeţii sunt montaţi pe acelaşi membru, denumit pivot. Într-un bloc de tip "lung", cârligul şi scripeţii sunt montaţi pe membri separaţi. (Membrul de susţinere al scripeţilor se numeşte ştift de scripeţi, iar membrul de susţinere al cârligului se numeşte ax de rotaţie.)

BLOC SUPERIOR - Un ansamblu fix de scripeţi, rulmenţi, ştifturi şi cadru, situat pe traversele căruciorului, care susţine blocul de sarcină şi sarcina acestuia prin intermediul cablurilor.

BOGHIU - O grindă de capăt scurtă montată la un capăt al unei grinzi (sau la un membru de legătură, dacă se utilizează mai multe boghiuri pe grindă). Acest tip de grindă de capăt se utilizează când la o macara este nevoie de mai mult de patru roţi, din cauza designului căii de rulare.

BOGHIU DE EGALIZARE - O grindă de capăt scurtă, conectată flexibil la o grindă (sau la un membru de legătură) prin intermediul unui ştift, pe care grinda poate oscila pentru egalizarea sarcinii de pe cele două roţi ale grinzii de capăt. Această construcţie utilizează o legătură de capăt foarte rigidă între grinzi.

BOGHIU FIX - O grindă de capăt scurtă rigid conectată la o grindă. O legătură de capăt flexibilă se utilizează între grinzi pentru a permite egalizarea sarcinilor pe roată prin deflexia torsională a grinzilor şi flexarea legăturii de capăt.

FRÂNĂ CU CURENŢI FOUCAULT - Dispozitiv pentru controlul vitezei sarcinii în direcţia de ridicare sau de coborâre, prin amplasarea unei sarcini suplimentare pe motor. Această sarcină rezultă din interacţiunea câmpurilor magnetice produse de un curent continuu reglabil în bobinele statorului şi de curenţii induşi în rotor.

FRÂNĂ DE PARCARE - O frână cu frecare pentru pod sau cărucior, aplicată automat când alimentarea macaralei este întreruptă.
CURBURA PROFILULUI - Curba verticală uşoară, orientată în sus, atribuită grinzilor pentru compensarea parţială a deflexiei datorate sarcinii nominale şi greutăţii pieselor macaralei.

SPAŢIU LIBER - Distanţa minimă de la orice parte a macaralei la punctul de obstrucţie cel mai apropiat.

CONTROLUL MIJLOACELOR DE FRÂNARE - O metodă de a controla viteza de coborâre a sarcinii prin eliminarea energiei sarcinii în mişcare sau prin divizarea energiei în direcţia opusă.

CONTRACUPLU - O metodă de control prin care puterea la motor este inversată, pentru dezvoltarea cuplului în direcţie opusă rotaţiei motorului.

DINAMICĂ - Metodă de control al energiei prin utilizarea motorului ca generator, cu energia disipată în rezistori.