You are here

GRINDĂ POD - PISTĂ MESAGER

GRINDĂ POD - Grinda orizontală principală a macaralei, care susţine căruciorul, este susţinută de grinzile de capăt şi este perpendiculară pe pistă.

GRINDĂ DE ACŢIONARE (GRINDĂ "A"/”G1”) - Grinda podului de care este ataşat motorul podului şi cutia/cutiile de viteze. Pentru macaralele cu acţionare pe fiecare grindă, este grinda pe care sunt ataşate panourile de control şi/sau cabina.

GRINDĂ DE GHIDARE (GRINDĂ "B”/”G2”) - Grinda podului la care nu este ataşată acţionarea podului, dar care susţine, de obicei, conductorii podului.

GRINDĂ CALE DE RULARE - Traversă orizontală ataşată la coloanele de construcţie GRINDĂ AUXILIARĂ (ÎN CONSOLĂ) - Grindă suplimentară, continuă sau cu zăbrele, dispusă paralel cu grinda/grinzile podului, pentru susţinerea culoarului, a panourilor de control, a cabinei operatorului etc., în vederea reducerii forţelor torsionale pe care aceste sarcini le-ar putea crea

PALAN AUXILIAR - Un palan suplimentar, de regulă proiectat pentru a manipula sarcini mai uşoare la o viteză mai mare decât palanul principal.

PALAN PRINCIPAL - Mecanismul principal de ridicare, furnizat pentru ridicarea şi coborârea sarcinii nominale a macaralei.

APROPIERE CÂRLIG DE CAPĂT - Distanţa minimă pe orizontală, paralelă cu calea de rulare, între axa centrală a unui cârlig (principal sau auxiliar) şi axa centrală a şinei căii de rulare.

APROPIERE CÂRLIG LATERALĂ - Distanţa minimă pe orizontală, perpendiculară pe calea de rulare, dintre axa centrală a unui cârlig (principal sau auxiliar) şi axa centrală a şinei căii de rulare.

MIŞCARE LENTĂ - Consultaţi "mers încet". Deseori utilizat incorect pentru a desemna "o viteză foarte redusă de deplasare" (după dorinţă).

A MIŞCA LENT - A deplasa cârligul, căruciorul sau podul într-o serie de incremente scurte, discontinue, prin acţionarea momentană a unui controler.

CAPĂT STÂNGA - Denumire pentru piesele sau dimensiunile aflate în stânga deschiderii, când privitorul este orientat cu faţa la partea cu grinda motoare a macaralei.

RIDICARE (CURSĂ CÂRLIG) - Distanţa maximă pe verticală pe care se poate deplasa cârligul, determinată de lungimea cablului şi/sau de numărul de canale de pe tamburi.

ÎNTRERUPĂTOR DE SFÂRŞIT DE CURSĂ - Un dispozitiv electric care este acţionat prin mişcarea podului, căruciorului sau a palanului, pentru deconectarea circuitului, stabilirea unui circuit nou sau pentru a furniza un avertisment.

SARCINĂ STATICĂ - Sarcinile de pe o porţiune a macaralei care rămân într-o poziţie fixă relativ la membrul considerat.

SARCINĂ DINAMICĂ - Sarcină care se mişcă sau variază în raport de membrul considerat. Pentru cărucior, sarcina dinamică este formată din sarcina nominală, plus greutatea blocului. Pentru pod, sarcina dinamică este formată din sarcina nominală plus greutatea căruciorului.

SARCINĂ NOMINALĂ - Sarcina statică verticală maximă pentru care este proiectată o macara sau un palan individual.

SARCINĂ FLOTANTĂ - Un sistem de control care permite operarea continuă a unui palan, în direcţia de ridicare sau de coborâre, într-un interval de circa 04% din viteza nominală maximă, dar permite şi suspendarea sarcinii staţionare, pentru foarte scurt timp, cu frânele de blocare eliberate.

COMUTATOR MASTER- Un dispozitiv cu acţionare manuală care reglează funcţionarea contactoarelor şi/sau dispozitivelor auxiliare ale unui sistem electric de comandă.

PISTĂ MESAGER - O traversă orizontală, montată pe o balustradă sau pe o grilă, care susţine transportoarele mobile de care sunt suspendate cablurile festonate. Cablurile festonate pot fi utilizate pentru a transmite curent de la pod la cărucior sau de la pod la un dispozitiv de control suspendat.