Inspecţii şi întreţinere preventivă pentru macarale

Inspectorii certificaţi şi experţii Konecranes oferă o evaluare exactă a stării echipamentelor dvs. Aceştia evaluează riscurile, identifică oportunităţile de îmbunătăţire şi fac recomandări.

Un program activ de întreţinere preventivă este crucial pentru îmbunătăţirea siguranţei şi productivităţii. Întreţinerea preventivă poate reduce timpii de întrerupere şi poate creşte fiabilitatea. Noi creăm un plan de întreţinere pro-activ, personalizat, bazat pe echipamentele, aplicaţiile şi ciclul dvs. de exploatare.

crane_inspections_and_pm.png

O abordare globală în privinţa gestionării întreţinerii

Inspecţiile de întreţinere preventivă identifică riscurile şi oportunităţile de îmbunătăţire. Experienţa şi expertiza noastră bogată ne permit să particularizăm întreţinerea preventivă conform recomandărilor fiecărui producător în parte.

Întreţinerea de rutină, cum ar fi reglarea şi lubrifierea, este efectuată pentru a vă menţine echipamentele în stare de funcţionare, îndeplinind în acelaşi timp instrucţiunile de întreţinere ale producătorilor.

Inspecţia de conformitate este concepută să satisfacă reglementările speciale din domeniu. Inspectorii şi tehnicienii noştri sunt experţii cărora trebuie să vă adresaţi pentru a îndeplini cerinţele reglementărilor locale. În unele ţări, reglementările impun utilizarea unei terţe părţi.

Aceste activităţi esenţiale de inspecţie şi întreţinere preventivă sunt grupate în produse de service. Produsele noastre sunt combinate pentru a forma Programele de service.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Produse de service personalizate pentru necesităţile dvs.

În majoritatea ţărilor, produsul nostru de întreţinere planificată MAINMAN™ combină inspecţiile de întreţinere preventivă cu întreţinerea de rutină şi formează baza Programului de întreţinere preventivă CARE (Îngrijire). Acolo unde este permis, noi efectuăm, de asemenea, inspecţii de conformitate care îndeplinesc cerinţele reglementărilor locale din domeniu.

În Statele Unite ale Americii şi Canada, produsul nostru de evaluare MAINMAN™ este o inspecţie de întreţinere preventivă concepută să vă ofere o imagine aprofundată a stării echipamentelor dvs. Evaluarea MAINMAN formează baza Programului de întreţinere preventivă CARE (Îngrijire) şi îndeplineşte cerinţele inspecţiei periodice de conformitate. Alături de evaluarea MAINMAN, noi întotdeauna recomandăm întreţinerea de rutină.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metoda risc şi recomandare

Indiferent de produsul service aplicat, Metoda risc şi recomandare stă la baza evaluărilor şi proceselor noastre consultative.

O componentă este inspectată pentru a i se stabili starea. Defecţiunile, deficienţele şi încălcările reglementărilor sunt documentate şi atribuite unuia din cele trei tipuri de risc: siguranţă, producţie sau nedeterminat. În plus, se poate identifica o varietate de oportunităţi de îmbunătăţire. Acţiunile recomandate sunt stabilite şi discutate cu dvs.

risk_and_recommendation_method.png

Abordarea noastră consultativă

Doar Konecranes poate oferi recomandări experte pentru fiecare etapă. Ca parte a abordării noastre consultative, noi realizăm următoarele analize. 

Analiza siguranţei
Această analiză efectuată la nivel de echipament este concepută pentru a vă informa în legătură cu erorile sau problemele de siguranţă înainte ca tehnicianul să plece din locaţia dvs. şi înainte ca echipamentele să fie repuse în funcţiune.

Analizele de vizită şi service
Aceste analize la nivel de activitate sau de locaţie vă oferă perspective asupra rezultatelor inspecţiei şi întreţinerii, asupra riscurilor identificate şi a acţiunilor recomandate.

Analiza economică
Această analiză la nivel economic a programului dvs. curent de întreţinere este menită să demonstreze beneficiile investiţiei şi efectuării unei îmbunătăţirii continue.

our_consultative_approach.png

Acces complet la informaţii despre echipamentele dvs.

Portalul nostru pentru clienţi este o modalitate facilă de a accesa informaţii de service la zi. Vă permite să vizualizaţi rapoartele de inspecţie şi service, precum şi solicitările şi istoricul de service.

În funcţie de programul dvs. de service, veţi avea acces online la următoarele:

• Autentificare personalizată şi capacitate de a crea solicitări de service
• Solicitări de service în stadiu deschis, în desfăşurare şi în stadiu finalizat
• Planuri de service cu programări de vizite pentru fiecare tip de echipament
• Listă de contracte active şi din trecut
• Listă de echipamente înregistrate, împărţite în funcţie de locaţie
• Inspecţie selectată şi alte rapoarte de service emise de Konecranes
• Date servicii la distanţă TRUCONNECT®

full_access_to_information.png

Serviciile de consultanţă vă suplimentează inspecţiile şi programul de întreţinere preventivă

Unele componente, care nu sunt uşor accesibile pentru inspecţie, pot prezenta riscuri nedeterminate. Konecranes utilizează o tehnologie avansată şi metode de testare non-distructive (TND) pentru a descoperi defectele latente sau ascunse.

Inspecţia reductorului: Componentele interne sunt evaluate folosind un endoscop şi analiza uleiului. În unele cazuri, reductorul este dezasamblat pentru a efectua testarea non-distructivă a componentelor interne.

Inspecţia cuplajului: Cuplajele sunt componente critice pentru utilizarea sigură a macaralelor şi, în unele situaţii, necesită dezasamblare în vederea inspectării.

Inspecţia cârligului/tijei: Este disponibilă testarea non-distructivă, pentru a descoperi defectele latente ale cârligului şi tijei.

Inspecţia magnetică a cablurilor RopeQ: Firele, toroanele şi miezul cablului, ce nu sunt vizibile direct, se inspectează cu un dispozitiv electromagnetic.

consultation_services.png