Siguranţă înainte de toate

Noi dorim ca angajaţii şi clienţii noştri să se întoarcă acasă în siguranţă, seară de seară. La Konecranes nu există activitate mai importantă şi mai urgentă, care să ne împiedice să muncim corect şi în siguranţă.

Ridicarea productivităţii

Bineînţeles că timpii de întrerupere sunt costisitori, dar noi vrem să ne asigurăm să dvs. beneficiaţi la maximum de timpii de funcţionare. Împreună cu siguranţa, îmbunătăţirea productivităţii reprezintă principalul nostru obiectiv.

Konecranes Service

Noi furnizăm servicii specializate de întreţinere şi piese de schimb pentru toate tipurile şi mărcile de macarale industriale şi echipamente portuare – de la utilaje singulare până la cele pentru procese tehnologice. Obiectivul nostru este îmbunătăţirea siguranţei şi a productivităţii operaţiunilor clienţilor noştri.

De ce să alegeţi Konecranes?

600 de locaţii în toată lumea

2 milioane de solicitări service pe an

14.000 de conexiuni la distanţă

740.000 

echipamente aflate sub contract de întreţinere

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Abordarea noastră în privinţa întreţinerii macaralelor

Lifecycle Care (Îngrijirea pe durata normată de viaţă) are drept rezultat cea mai mare valoare pe durata de viaţă — maximizând productivitatea timpilor de funcţionare şi minimizând costurile timpilor de întrerupere.

Pentru evaluare, experţii noştri în macarale aplică o Metodă de risc şi recomandare sistematică, iar pentru îmbunătăţirea continuă a siguranţei şi productivităţii, aceştia aplică un proces consultativ de planificare şi analiză.

Inspecţiile şi întreţinerea preventivă

identifică riscurile posibile precum şi oportunităţile de îmbunătăţire a performanțelor utilajului.

Întreţinerea corectivă şi retehnologizarea

vizează elementele de siguranţă şi productivitate, valorificând oportunităţile de îmbunătăţire.

Serviciile de consultanţă

îndrumă luarea deciziilor, evidenţiază problemele esenţiale şi maximizează randamentul investiţiilor.

Serviciile de modernizare

prelungesc durata normată de viaţă a echipamentelor.

Echipamentele noi

deservesc instalaţii noi sau înlocuiesc echipamentele vechi.

Lifecycle Care

O abordare cuprinzătoare şi sistematică a activității de întreţinere, susţinută prin instrumente şi procese de clasă mondială.

Programe de service Konecranes

De la primul CONTACT până când evaluăm profesionist CONDITION („Starea”) echipamentelor dvs. şi până la întreţinerea preventivă şi serviciile de consultanţă care să ofere CARE („Îngrijirea”) optimă, Konecranes va personaliza un program de service care să vă „ridice” afacerea. Când este necesar un program COMMITMENT („Dedicat”) externalizării întreţinerii sau un program COMPLETE („Complet”) de externalizare a întreţinerii şi manipulării materialelor, Konecranes are experienţa şi resursele pentru a vă îndeplini obiectivele de activitate.

SERVICE LA CERERE CONTACT

Putem răspunde rapid atunci când intraţi în CONTACT cu noi pentru piese, defecţiuni şi alte probleme urgente.

PROGRAMUL DE INSPECȚIE CONDITION

Dacă nu sunteţi pregătiţi să externalizaţi întreţinerea preventivă, programul nostru de inspecție CONDITION (Stare) vă poate ajuta să vă conformaţi cerinţelor locale obligatorii de inspecție şi poate reprezenta un sprijin pentru activitatea dvs. proprie de întreţinere.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE PREVENTIVĂ „CARE”

Fundamentul Lifecycle Care (Îngrijirii pe durata normată de viaţă) îl reprezintă inspecţiile şi întreţinerea preventivă. Noi personalizăm programul de întreţinere preventivă CARE (Îngrijire) în funție de operaţiunile dvs. şi ţinem cont de: modul de utilizare a macaralei, mediul de exploatare, grupa de funcționare, recomandările producătorului şi reglementările locale.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE COMMITMENT

Dacă doriţi beneficiile externalizării generale a întreţinerii, programul nostru de întreţinere COMMITMENT (Angajament) poate fi particularizat în funcție de necesităţile dvs. specifice.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE ŞI MANIPULARE COMPLETE

Dacă vă interesează externalizarea întregului proces de manipulare a materialelor, inclusiv a operaţiunilor şi întreţinerii, programul nostru de întreţinere şi manipulare COMPLETE poate fi răspunsul căutat.