You are here

Lifecycle Care

Lifecycle Care (Îngrijirea pe ciclul de viaţă) este o abordare sistematică, consecventă, cuprinzătoare şi profesionistă vizavi de întreţinere, fiind susţinută prin instrumente şi procese de clasă mondială.

Cea mai înaltă Lifecycle Value (Valoare pe ciclul de viaţă) rezultă din maximizarea productivităţii timpilor de funcţionare, alături de minimizarea costurilor timpilor de întrerupere. Noi credem că simpla menţinere a macaralelor dvs. în stare de funcţionare nu este suficientă. Noi trebuie să vă ajutăm, de asemenea, să obţineţi cea mai înaltă productivitate pe durata fiecărui schimb. Scopul nostru este să oferim îmbunătăţiri măsurabile de siguranţă şi productivitate, care să poată fi raportate şi analizate, demonstrând un beneficiu al investiţiei dvs.

Pentru evaluare, experţii noştri în macarale aplică o Metodă de risc şi recomandare sistematică, iar pentru antrenarea îmbunătăţirii continue a siguranţei şi productivităţii, aceştia aplică un proces consultativ de planificare şi analiză.

Inspecţiile şi întreţinerea preventivă identifică riscurile şi oportunităţile de îmbunătăţire şi susţin conformitatea.

Întreţinerea corectivă şi retehnologizarea au ca ţintă problemele de siguranţă şi productivitate, urmărind oportunităţile de îmbunătăţire.

Serviciile de consultanţă îndrumă luarea deciziilor, descoperă problemele critice şi maximizează beneficiile investiţiei dvs.

Serviciile de modernizare prelungesc durata de viaţă economică a echipamentelor.

Echipamentele noi pentru instalaţii sau înlocuiri de echipamente vechi.