You are here

Programele de service pentru macarale

Programele de service pentru macarale

CELE CINCI PROGRAME DE SERVICE ALE NOASTRE SUNT POTRIVITE PENTRU FIECARE CLIENT ÎN PARTE.

PROGRAMUL DE ÎNTREŢINERE PREVENTIVĂ „CARE”

Programul de întreţinere preventivă CARE (Îngrijire) este cea mai populară ofertă de service a noastră. A fost conceput pentru a îmbunătăţi siguranţa şi productivitatea echipamentelor dvs. prin aplicarea sistematică a inspecţiilor de întreţinere preventivă, a întreţinerii de rutină, a Metodei risc şi recomandare pe care noi am elaborat-o în exclusivitate şi a tehnologiei de monitorizare la distanţă, acolo unde aceasta este disponibilă. În combinaţie cu întreţinerea corectivă, cu retehnologizarea şi serviciile de consultanţă, valoarea ciclului de viaţă al echipamentelor este maximizată.

Programul CARE este conceput pentru a îndeplini necesităţile dvs. specifice. Noi ţinem cont de utilizarea macaralei, mediul de exploatare, clasa de sarcină, recomandările producătorului şi reglementările locale.

Pentru a susţine luarea deciziilor rapide şi corecte în privinţa întreţinerii, rezultatele inspecţiilor noastre, alături de prioritizarea riscurilor şi acţiunile recomandate, sunt analizate împreună cu dvs. în mod regulat. Pentru detalii suplimentare, consultaţi Abordarea consultativă şi Întreţinerea planificată MAINMAN.

DINCOLO DE ÎNTREŢINEREA PREVENTIVĂ, RĂSPUNSUL NECESITĂŢILOR POATE CONSTA ÎN PROGRAMELE COMMITMENT (Dedicat) ŞI COMPLETE (Complet)

COMMITMENT

Dacă sunteţi în căutarea unui contract de întreţinere mai cuprinzător, care trece dincolo de întreţinerea preventivă, puteţi lua în considerare programul nostru de întreţinere COMMITMENT (Dedicat). Acest program asigură externalizarea generală a întreţinerii. De regulă, domeniul de aplicare al fiecărui contract COMMITMENT include activităţi de întreţinere preventivă, inspecţii periodice de conformitate, înlocuire de componente uzate, reparaţii autorizate în avans şi produse de service suplimentare, ce îndeplinesc cerinţele unice ale locului de lucru şi operaţiunilor dvs. O condiţie prealabilă a fiecărui contract COMMITMENT o constituie un studiu detaliat de fezabilitate şi, acolo unde este necesar, reparaţii pentru aducerea echipamentelor într-o stare adecvată de funcţionare.

COMPLETE

Programul de întreţinere preventivă COMPLETE (Complet) este cel mai personalizat contract de service al nostru. Este conceput pentru a satisface necesităţile clienţilor care doresc să externalizeze complet întreţinerea şi utilizarea echipamentelor deţinute. În cadrul acestui program, Konecranes colaborează cu dvs. pentru a stabili obiectivele de performanţă şi de manipulare a materialelor pentru echipamente în cadrul proceselor dvs. productive. De regulă, fiecare program COMPLETE se bazează pe un contract de durată îndelungată şi, în consecinţă, necesită un proces detaliat de evaluare, cu termeni conveniţi reciproc.

DACĂ AVEŢI NEVOIE DOAR DE ELEMENTELE DE BAZĂ, SOLICITAŢI CONDITION (Stare) SAU CONTACT

CONDITION

Programul de inspecţie CONDITION (Stare) este conceput pentru a vă ajuta să vă conformaţi cu reglementările locale şi pentru a susţine întreţinerea pe care o efectuaţi cu resurse interne. Aceste inspecţii oferă informaţii exacte despre deficienţe şi încălcări ale reglementărilor în sensul definit de reglementări şi de propria noastră experienţă. Inspecţiile sunt efectuate de specialişti instruiţi şi calificaţi. Programul CONDITION vă oferă acces la experienţa noastră de inspecţie cu raportare online şi vă permite să testaţi celelalte servicii ale noastre, conform necesităţilor.

CONTACT

CONTACT este cel mai de bază serviciu oferit la cerere, de regulă pentru reparaţii de urgenţă, piese de schimb, răspuns în caz de avarie şi alte necesităţi punctuale. Echipele noastre sunt instruite să înţeleagă cerinţele unice ale tuturor mărcilor de macarale, indiferent de producător şi să asigure întreţinerea în conformitate cu specificaţiile OEM (originale). De altfel, două treimi din macaralele la care efectuăm service provin de la alte mărci decât ale noastre. În cazul serviciului CONTACT, vă putem demonstra abilităţile noastre efectuând câte o activitate pe rând.

Vă rugăm să ne contactaţi pentru a solicita informaţii suplimentare despre programele noastre de service.