You are here

Caracteristici inteligente pentru poduri rulante

Tehnologii şi aplicaţii verificate

Am dezvoltat aceste tehnologii în condiţii reale, pentru a face faţă provocărilor funcţionale întâlnite zilnic de operatorii de macara din întreaga lume. Fiecare Smart Feature (Caracteristică inteligentă) poate fi aplicată atât macaralelor vechi, cât şi celor noi.

Tehnologii de poziţionare şi control al sarcinii pentru siguranţa, productivitatea şi eficienţa operatorului

Caracteristicile noastre inteligente de control al sarcinii sunt concepute pentru a îmbunătăţi siguranţa şi productivitatea operatorului, permiţând efectuarea cu mai multă uşurinţă a mişcărilor line, controlate ale macaralei. Konecranes oferă următoarele Smart Features pentru controlul sarcinii:

SWAY CONTROL (Controlul balansului) este conceput pentru a limita automat balansul sarcinii, prin controlarea acceleraţiei şi deceleraţiei podului şi căruciorului. Această caracteristică inteligentă (Smart Feature) vă ajută să poziţionaţi cu precizie sarcina şi să reduceţi ciclul sarcinii.

INCHING (Mişcarea în trepte) permite mişcări foarte mici şi foarte precise atunci când vă apropiaţi de destinaţia sarcinii. Poate fi activată atât pentru ridicare cât şi pentru deplasare. Amplitudinea mişcării în trepte poate fi presetată, variind de la 2 până la 100 mm.

MICROSPEED (Micro-viteza) permite efectuarea de mişcări foarte lente în scopul îmbunătăţirii controlului asupra sarcinii. Poate fi activată pentru toate mişcările, transformând mişcările ample ale joystick-ului în mişcări lente şi precise ale sarcinii.

SHOCK LOAD PREVENTION (Prevenirea şocului sarcinii) permite ridicarea lină a sarcinii. Acţionarea palanului monitorizează sarcina. Dacă aceasta este ridicată prea brusc, viteza de ridicare se reduce automat până la ridicarea sarcinii. Acesta previne apariţia şocurilor asupra sarcinii şi macaralei, reducând uzura structurii metalice şi a componentelor mecanice.

SLACK ROPE PREVENTION (Prevenirea destinderii cablului) este o caracteristică importantă de siguranţă şi productivitate atunci când se folosesc dispozitive de ridicare precum traversele de ridicare. Pe măsură ce sarcina coboară, acţionarea palanului detectează momentul când sarcina atinge solul şi opreşte mişcarea. Cablurile palanului nu se destind şi nu alunecă în afara muflei, iar dispozitivul de ridicare nu se înclină.

Când ridicaţi o sarcină cu două cârlige simultan, HOISTING SYNCHRONIZATION (Sincronizarea ridicării) supraveghează şi controlează ambele cârlige, astfel încât acestea să aibă aceeaşi viteză, chiar dacă există o încărcare dezechilibrată între palane.

Când o sarcină este mai mică decât sarcina nominală maximă, EXTENDED SPEED RANGE (Intervalul de viteză extins) permite ridicarea mai rapidă şi reducerea vitezelor. Domeniul disponibil al vitezei de ridicare este extins faţă de viteza nominală. Această caracteristică inteligentă (Smart Feature) reduce ciclul sarcinii şi timpii de aşteptare.

Poziţionarea avansată a sarcinii şi controlul zonei pentru maximizarea productivităţii şi a eficienţei

Caracteristicile de poziţionare şi comandă a zonei ajută operatorul să poziţioneze mai eficient şi mai exact sarcina, precum şi să adapteze zona de lucru a macaralei la modul de dispunere a liniei de producţie.

TARGET POSITIONING (Poziţionarea la ţintă) permite prestabilirea a max. 120 de poziţii ţintă şi a opt poziţii de plecare. Operatorul selectează adresa ţintă a sarcinii şi apasă butonul de „poziţionare la ţintă”. Atât timp cât este apăsat butonul, macaraua se deplasează singură spre poziţia ţintă selectată. Palanul poate ridica automat sarcina la o înălţime de deplasare definită. Când sarcina atinge poziţia ţintă, palanul coboară automat sarcina la o înălţime predefinită.

END POSITIONING (Poziţionarea finală) este concepută pentru a accelera poziţionarea finală a sarcinii pe o coordonată X-Y. Este utilă în special în cadrul ciclurilor de lucru care implică utilaje sau structuri staţionare, unde operatorul trebuie să poziţioneze în mod repetat sarcini în acelaşi loc. Operatorul poate defini până la 16 poziţii finale. Când sarcina este deplasată într-o fereastră de poziţionare din jurul ţintei şi se apasă butonul „poziţionare finală”, macaraua deplasează sarcina la centrul ferestrei. Apoi, operatorul preia comanda manuală şi coboară sarcina.

WORKING LIMITS (Limitele de funcţionare) pot fi percepute drept ziduri virtuale temporare la care macaraua se opreşte automat. Acţionând comenzile, operatorul macaralei setează o limită pentru mişcarea căruciorului, podului sau palanului, creând astfel un zid virtual pe direcţie verticală sau orizontală. Pot fi definite mai multe limite de funcţionare pentru o macara, în funcţie de activitatea desfăşurată – protejarea oamenilor de pe o pasarelă temporară sau dintr-un camion ce trebuie încărcat.

PROTECTED AREAS (Zonele protejate) sunt zone de acces zero, în cadrul/pe deasupra cărora operatorul macaralei nu poate manipula utilajul. Pot fi definite până la 16 zone dreptunghiulare protejate, permiţându-vă să protejaţi utilajele de producţie valoroase sau zonele de lucru aglomerate împotriva erorilor operatorului.

Contactaţi-ne pentru a afla care Smart Features funcţionează la macaraua dvs. existentă sau nouă.