You are here

Inspecţiile sub cârlig

INSPECŢIILE SUB CÂRLIG

Inspecţia aceasta a fost concepută pentru a verifica dispozitivele demontabile ataşate la cârligul macaralei dvs. în timpul utilizării acestora. Inspecţia identifică deficienţele dispozitivelor şi încălcările reglementărilor locale.

Dispozitivele inspectate pot include:

• Accesorii precum lanţurile, chingile metalice, plasa metalică, plasa sintetică sau corzile din fibre naturale ori sintetice
• Dispozitive de ridicare folosite în producţie, precum traversele reglabile, cârligele pentru role de tablă, dispozitivele de ridicare a plăcilor, dispozitivele cu vacuum sau magnetice
• Dispozitive de ridicare folosite de către client, precum balancieri sau accesorii personalizate de întreţinere

Inspecţia vizuală identifică semne de uzură, defecte, deformări, dilatări, deteriorări şi alte probleme legate de specificul utilizării. De asemenea, se vor efectua teste operaţionale pe dispozitive care se activează, cum ar fi magneţi sau traverse reglabile rotative.