You are here

Instruirea operatorului macaralei

Una dintre cele mai uşoare şi mai economice modalităţi de a îmbunătăţi siguranţa şi productivitatea, reducând în acelaşi timp costurile de întreţinere, o reprezintă instruirea operatorilor.

Defectarea macaralelor poate provoca vătămarea operatorilor, a muncitorilor din zona de lucru a macaralei şi chiar a persoanelor aflate în apropiere. Majoritatea accidentelor provocate de macarale sunt cauzate de eroarea umană, fapt ce poate genera riscuri la adresa siguranţei şi timpi de întrerupere necontrolabili. Accidentele pot fi minimizate sau împiedicate prin instruirea şi utilizarea corespunzătoare a macaralei.

Instruirea operatorului macaralei este concepută pentru operatorii macaralelor şi personalul supraveghetor responsabil de activitatea zilnică şi funcţionarea în siguranţă a macaralelor. Instruirea le oferă participanţilor cunoştinţe funcţionale, care îi ajută la reducerea erorilor de operator, ce pot duce la timpi de întrerupere necontrolabili. Instruirea operatorului macaralei poate furniza cunoştinţe suplimentare, care să ajute la evitarea posibilei vătămări grave a personalului din cauza utilizării incorecte a macaralei. Participanţii vor învăţa reglementările locale pentru utilizarea macaralelor.

Cursuri extinse de instruire a operatorilor şi de siguranţa funcţionării macaralelor

Siguranţa este prioritatea principală pentru Konecranes. Oferim instruire specializată extinsă nu doar tehnicienilor şi inspectorilor noştri, ci şi personalului dvs. de service şi operatorilor macaralelor dvs. Participanţii vor învăţa reglementările locale pentru utilizarea macaralelor, iar temele abordate includ:

• Funcţionarea tuturor componentelor şi ansamblurilor principale ale macaralei
• Calificările şi cerinţele minime pentru operatorii macaralelor
• Procedura de inspectare zilnică a macaralei, obligatorie prin reglementările locale
• Cele patru reguli ale utilizării în condiţii de siguranţă şi eficienţă a macaralei
• Centrarea corectă a sarcinilor şi efectuarea ridicărilor precise
• Tehnici adecvate de minimizare a balansului sarcinii
• Semnale de mână recomandate
• Proceduri esenţiale de ancorare pentru ataşarea sarcinii la cârlig

Instruirea operatorului macaralei este ideală pentru personalul nou angajat, lucrătorii sezonieri sau reîmprospătarea cunoştinţelor. Oferim instruire la locul de funcţionare. În plus, avem Institutul de instruire Konecranes, localizat în Statele Unite ale Americii şi o şcoală de instruire în Regatul Unit. Pentru a găsi cursuri disponibile în zona dvs., contactaţi filiala de service locală.