You are here

Monitorizarea la distanţă TRUCONNECT® pentru macarale

Siguranţă îmbunătăţită şi întreţinere optimizată a macaralelor

Monitorizarea la distanţă TRUCONNECT® vă oferă date privind utilizarea, care vă permit să optimizaţi activităţile de service şi vă oferă vizibilitate asupra întreţinerii, asigurând conformitatea aplicaţiilor. Datele vă dau încredere în planificarea acţiunilor şi luarea deciziilor privind investiţiile în întreţinere şi productivitate, în deplină cunoştinţă.

Raportarea datelor vă ajută să optimizaţi utilizarea macaralelor

Opririle de urgenţă, suprasarcinile şi alte probleme de siguranţă sunt înregistrare şi raportate. Aceasta vă permite să abordaţi problemele şi să întreprindeţi acţiuni corective. Prin intermediul monitorizării la distanţă, puteţi, de asemenea, să optimizaţi utilizarea macaralelor dvs., identificând modul în care instruirea operatorului poate îmbunătăţi siguranţa şi productivitatea punctului dvs. de lucru.

O varietate de date operaţionale privind utilizarea echipamentelor este sintetizată în mod periodic la Centrul Konecranes de date la distanţă. Rapoartele grafice uşor de interpretat vă pot fi furnizate la cerere sau trimise prin e-mail conform unei programări prestabilite.

Acolo unde este implementată monitorizarea la distanţă, poate fi transmisă prin e-mail sau SMS o selecţie de date focalizate pe siguranţa în exploatare, precum suprasarcinile şi supraîncălzirile, imediat după ce are loc evenimentul, astfel încât să puteţi lua cu promptitudine măsurile necesare.

Disponibil pentru întreaga dvs. flotă de macarale

Disponibilitatea conexiunii la distanţă este inclusă în echipamentele Konecranes noi, dar poate fi instalată şi prin retehnologizarea macaralelor industriale existente. Conexiunea la distanţă se bazează pe o unitate de diagnosticare care colectează informaţii detaliate de la macara şi le trimite înapoi către Centrul Konecranes de date la distanţă, prin intermediul unei conexiuni de înaltă securitate. Centrul de date la distanţă analizează şi sintetizează informaţiile într-un raport pe care îl puteţi vizualiza online.

Monitorizarea la distanţă TRUCONNECT este actualmente disponibilă pentru macaralele Konecranes CXT®, destinate aplicaţiilor industriale şi pentru macaralele SMARTON®, destinate aplicaţiilor în regim greu de funcţionare.